Evelyn Stensaker style=

Evelyn Stensaker

Leder
Geir-Otto Myrann style=

Geir-Otto Myrann

Nestleder
Trude Marie Nilsen style=

Trude Marie Nilsen

Sekretær
Anne Birgitte Fabricius Berg style=

Anne Birgitte Fabricius Berg

Styremedlem
Kristian Hagen Lorentzen style=

Kristian Hagen Lorentzen

Styremedlem