Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Oppdrag veteran - NVIO inn i fremtiden

Oppdrag veteran - NVIO inn i fremtiden

NVIO har jobbet for veteraner i over 60 år og stått i en utvikling som har vært preget av kamp- og endringsvilje, og ikke minst nybrottsarbeid. Veteraner har ikke alltid hatt samme «standing» som de har i dag, ute i samfunnet eller politisk. Mange har jobbet hardt for veteraner og deres rettigheter og anerkjennelse. Selv har NVIO vært i stadig utvikling og endring, så hvordan blir fremtidens veteranarbeid? Har fokus og hjertesaker endret seg? Vi har spurt to tidligere veteraninspektører og to av NVIOs eldste lokalforeninger om hva de tenker om fremtiden.

Les mer

NVIO Oslo


Trenger du noen å snakke med? Ring oss!
Kameratstøttetelefonen 800 48 500 eller gå til Kameratstøtte.no