Våre nye F-35 blir en formidabel motstander

Våre nye F-35 blir en formidabel motstander

Publisert av Anne Birgitte Fabricius Berg den 16.01.20.

Denne uken gikk Sjef Luftforsvarets luftmaktseminar av stabelen i Trondheim. Alle styrkesjefene var enige om at F-35 vil styrke hele Forsvaret.

En rekke foredragsholdere reflekterte rundt temaet «Et femtegenerasjons luftforsvar – Norges skjold og sverd?» Aldri før har Luftmaktseminaret høstet større interesse, kunne skolesjefen, oberst Morten Henriksen bekrefte. En endret sikkerhetspolitisk situasjon, viktigheten av allianser og betydningen av langtidsplanen satt rammen for seminaret, men selve «nerven» av seminaret var kampflyet F-35.
F-35: avgjørende for fellesoperasjoner

Sjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) holdt alle foredrag om mulighetsrommet med femtegenerasjons teknologi.

Sjef FOH, generalløytnant Rune Jakobsen, sa at Forsvaret står ved et veiskille med komplekse sikkerhetsutfordringer som stiller nye krav til fremtidens krigføring.

– Utfordringene Forsvaret står overfor, må gjenspeiles i verktøykassen vi har til rådighet. F-35 vil være et meget relevant verktøy for å håndtere disse utfordringene. Leveransene som F-35 gir, med dets sensor-, våpen-, og nettverksteknologi, vil være avgjørende for at FOH kan håndtere kompliserte utfordringer.

Helheten som teller

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide poengterte i sitt foredrag at morgendagens luftforsvar vil gi Forsvaret et formidabelt løft i operativ evne.

– Vår evne til å ha kontroll med våre nærområder, hevde vår suverenitet og levere luftmakt vil være på et nivå vi aldri før har vært., sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Søreide understreket samtidig viktigheten av helheten, hvor de ulike forsvarsgrenene og våpensystemene virker sammen fellesoperativt.

– Så jeg vil heller si det slik – vel vitende om at jeg står på Luftkrigsskolens podium – at det er Forsvaret som er Norges skjold og sverd. Men, når det er sagt, er det ingen tvil om at luftmaktens rolle som en del av denne helheten vil bli betydelig mye større og viktigere.
Et generasjonsskifte

Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, forklarte i sitt foredrag at begrepet «femtegenerasjon» kommer fra de innebygde egenskapene i F-35. Lavsignatur, avansert integrert elektronikk, sensor-fusion, integrerte våpen og multirolle er de mest typiske karakteristikkene som legges til femtegenerasjons plattformer.

– Vi har bevisst valgt å bruke visjonen femtegenerasjons luftforsvar for å tydeliggjøre at vi trenger et generasjonsskifte i vid forstand, sa sjefen i foredraget.

Ny kompetanse

Generalmajoren pekte også på at med det teknologiske spranget som følger, med blant annet AW101, NH90, P-8 Poseidon og luftvernsystemer, krever ny kompetanse og nye konsepter for å sikre full operativ effekt.

– Vi skal sørge for å operere og anvende de nye kapasitetene i fellesoperasjoner. Kompetansen til personellet må være på samme nivå som teknologien – først da kan vi snakke om et femtegenerasjons luftforsvar og forsvar.
I avslutningsforedraget sa Sjef Luftforsvaret at visjonen om et femtegenerasjons luftforsvar kan være vanskelig å definere på en enkel måte, men at dette seminaret har bidratt til at vi sammen fyller begrepet med innhold.
– Samtidig som vi kontinuerlig må utvikle oss for å takle fremtidens utfordringer, må vi bygge på den solide erfaringen og de gode operative leveransene i dagens luftforsvar, oppsummerer  Skinnarland.