Nytt styre i NVIO avdeling Oslo

Nytt styre i NVIO avdeling Oslo

NVIO avdeling Oslo gjennomførte årsmøte den 27 februar 2024. Årsmøtet ble gjennomført i T-10 Den Gamle Krigsskole. Før selve årsmøtet var det foredrag fra Ukrainian Freedom Convoys.

Selve årsmøtet forløp etter sakslisten. Det ble valgt nytt styre, revisor og valgkomite.

 

Styret:
Leder Bjørnar Lunde 2024 - 2026
Nestleder Randolf Johansen 2024 - 2025
Sekretær Trude Marie Nilsen 2023 - 2025
Kasserer Per-Arne Williksen 2024 - 2026
Styremedlem Anne-Birgitte Fabricius-Berg 2024 - 2026
Styremedlem Maren Elise Røkaas 2024 – 2026 Kameratstøtte
Styremedlem Anne Gro Mæland 2024 – 2025
Varamedlem Anne Staavi 2024 - 2026
Varamedlem Per Gunnar Roalkvam 2024 - 2025
Varamedlem Christopher Paxton 2024 – 2026


Revisor:  
Anniken Johnsen 2024 - 2025

Valgkomité:
Leder Geir Otto Myrann 2024 - 2025
Medlem Lena Øverbye 2023 - 2025
Medlem Christian Pedersen 2024 - 2026

Det nye styret er allerede i gang med arbeidet. Det ble sist helg ble det gjennomført styreseminar med fokus på å bli kjent, bruk av styreweb, gjennomgang av roller og oppgaver samt videre planlegging ut fra strategi og årshjul som vedtatt på årsmøtet.


Det ble også tid til diskusjon rundt aktuelle prosjekter i 2025 i tillegg til gjennomgang av saker til NVIO Ledersamling kommende helg.

På bildet fra venstre: Per Gunnar Roalkvam (varamedlem). Per-Arne Williksen (kasserer),  Maren Elise Røkaas (styremedlem og kameratstøtteleder), Randolf Johansen (nestleder), Bjørnar Lunde (leder),  Anne Gro Mæland (styremedlem),  Anne Birgitte Fabricius Berg (styremedlem) og Trude Marie Nilsen (sekretær) Styret består i tillegg av Christopher Paxton (varamedlem) og Anne Staavi (varamedlem).