NVIO overtar presidentskapet i nordisk samarbeid

NVIO overtar presidentskapet i nordisk samarbeid

Publisert av Per Morten Bølstad den 07.09.23.

BNVF står for Board of Nordic Veterans’ Federation og er et samarbeid hvor en veteranorganisasjon fra henholdsvis Danmark, Finland, Sverige og Norge deltar. Samarbeidet går langt bakover i tid, men har styrket seg etter pandemien og hyppigere møter. Nå har man også besluttet at BNVF skal styrke samarbeidet gjennom å utvikle en strategi for fremtiden.

Mandag 4. september var det møte i København og NVIO fikk deretter presidentskapet for de neste to årene. Ole Asbjørn Fauske overtok stafettpinnen etter Niels Hartvig Andersen som har sittet gjennom pandemien og fram til nå. Den siste gjerningen Niels utførte før han overlot styringen til NVIO Ole var å tildele Ole Asbjørn BNVFs Medal of Honour i gull slik tradisjonen har vært. Tirsdagen ble dedikert til å delta på Danmarks flaggdag for de utsendte. En dag hvor alle som har vært i en eller annen form for tjeneste for den danske stat blir hyllet.


-Når Norge nå overtar ledelsen i BNVF skal vi utnytte det potensialet som ligger i en slik gruppe, sier den nytiltrådte president Ole Asbjørn Fauske. Ved å få på plass en strategi blir det lettere for landene å finne felles områder hvor vi kan drive fram forslag til løsninger i de enkelte land. Jeg har ikke tro på at de forskjellige samarbeidsorganisasjonene blir 100 % enige i alt, men vi kan drive erfaringsutveksling og lære av hverandre slik at vi får flere vinklinger når den enkelte nasjon skal jobbe interessepolitisk i hjemnasjonen, sier han.


-Områder som utpeker seg for øyeblikket er veterandefinisjonen og kameratstøtte. Vi ser at flere land diskuterer innholdet i veteranbegrepet og at det er mange tilnærminger i diskusjonen. Ivaretakelse er et annet aspekt, og her er både veteranen og familien i fokus. BNVF kommer også til å se på hvordan vi kan hjelpe de baltiske stater og Ukraina i å bygge opp et peer support system, eller som vi kaller det i NVIO – kameratstøtte.


-Det blir to spennende år og jeg skal gjøre mitt for at Norden blir satt bedre på kartet hva angår veteranarbeid og hvordan vi kan støtte andre nasjoner som trenger det innen veteranarbeid, avslutter president Ole Asbjørn Fauske.