Forsvarets nye veterankort

Forsvarets nye veterankort

Publisert av Anne Birgitte Fabricius Berg den 16.01.20.

Har du ikke bestilt Forsvarets veterankort? Hvis ikke kan du gjøre det ved å sende en epost til adressen nedenfor;

BESTILLE KORT
Ønsker du å motta Forsvarets veterankort – send en e-post til veteraner@mil.no – oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, operasjon(er) og årstall. Forsvaret vil sjekke om du oppfyller vilkårene for å motta kort. Kort sendes ut med jevne mellomrom, men du må påregne noe tid fra du bestiller til du mottar kortet i postkassa.

Forsvarets veterankort

Veterankortet bekrefter at innehaveren har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Kortet er ikke et identitetskort, men et offisielt kort utstedt av Forsvaret som en synlig anerkjennelse av våre veteraner.
Hvem kan få veterankort?
Kortet kan utstedes til norsk militært eller sivilt personell som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon og som oppfyller vilkårene for å få tildelt Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner eller Forsvarets operasjonsmedalje.
Veterankortet utstedes kun til personell nevnt over, og ikke pårørende/familiemedlemmer.
Fordelsavtaler
Veteranorganisasjonene administrerer fordels- og rabattavtaler som kan knyttes til kortet. Dette er under utarbeidelse.
Bestille kort
Ønsker du å motta Forsvarets veterankort – send en e-post til veteraner@mil.no og oppgi fullt navn, adresse, fødselsdato, operasjon(er) og årstall. Vi vil sjekke om du oppfyller vilkårene for å motta kort. Vi vil sende ut veterankort med jevne mellomrom, men du må påregne noe tid fra du bestiller til du mottar kortet i postkassa.

For å bestille veterankort må du sende en e-post til veteraner@mil.no med fullt navn, adresse, fødselsdato, operasjon(er) og årstall.

Personvern
Når du sender inn søknad om utstedelse av veterankort, må du oppgi ditt fulle navn, adresse og fødselsdato (ikke personnummer). Kortet vil bli trykket med navn, fødselsdato og et kortnummer. Adressen din trenger vi for å kunne sende kortet til deg. Ingen personopplysninger vil bli lagret hos oss etter at kortet er utstedt, men kortnummeret vil bli registrert på ditt navn i Forsvarets personellsystem.