Årsmøte NVIO avd Oslo 2020

Publisert av Geir Troøien den 17.02.20.

Til medlemmene i NVIO avdeling Oslo
 
 
Innkalling til årsmøte i NVIO avdeling Oslo
 
Det innkalles herved til årsmøte i NVIO avdeling Oslo    - tirsdag 25. februar 2020 kl. 18:00, SIOPS lokaler, Kongens gate 9, 0153 OSLO
 
Saksliste
 
Åpning Godkjenning av innkalling og agenda Valg av ordstyrer, referent, to til å signere protokoll og tellekorps (3)
 
1. Årsberetning

2. Regnskap, inklusiv materiellregnskap og revisjonsrapport

3. Innmeldte saker : a. Veteranhus Oslo  b. Rapport Normandietur 2019  c. Vedtektsendring 

4. Aktivitetsplan/årshjul 2020 

5. Budsjett 2020   

6. Kontingent 2020    

7. Valg, inklusivt valg av delegat med vara til ekstraordinært Landsmøte NVIO mars 2020
 
Enkel servering.
 
Velkommen til årsmøte!
 
Etter årsmøtet vil NVIO sentralt ved leder Kameratstøtte, Anders Aks orientere om innhold og muligheter i avtale inngått mellom NVIO og Oslo Kommune per januar 2020.
 
 
Med vennlig hilsen Styret